EVSense – PQPhone

PowerQuality PQ paket

Tänk att enkelt kunna mäta upp spänningsvariationerna och störningarna i en elanläggning med en Smartphone. EVSense är det enda du behöver för att snabbt kunna avgöra om elanläggningen lider av spänningsövertoner (Harmonics) utanför gällande gränser enligt Europa-standarden EN50160. Mätningar kan loggas under 36 timmar och sedan exporteras till Excel eller mailas till kontoret för analys. Mätningen kan sedan ligga till grund för om det behövs åtgärder för att ta bort störningarna eller för stora eller höga spänningsvariationer m.h.a. Volt Optimering och eller Övertonsfilter.
För att mäta upp alla energiförluster behövs fortfarande en El kvalitetsanalysator som kopplas på alla faserna, både ström och spänning (7 kanaler) EVSense mäter på en fas i taget.
Kontakta oss om du behöver vår hjälp med att mäta och analysera, vi har utrustning och kompetens. Du kan anlita oss, hyra eller köpa utrustning. Köper du av oss får du supporten och hjälp med analyser och åtgärder för att komma till rätta med el relaterade problem.

EnergiVaktarnas EVSense

 • 1 st EVSense modul som ansluts i ett el uttag och mäter på en fas i taget
 • – 1 st USB-kabel –  till PQ-Sense och laddning av telefon

EnergiVaktarnas PQPhone paket innehåller allt:

 • 1 st EVSense modul som ansluts i ett el uttag och mäter på en fas i taget
  – 1 st Android telefon som blir din display (eller extra telefon)
  – 1 st USB-kabel –  till EVSense och laddning av telefon
  – 1 st USB-minne med Svensk användarmanual och Video
  – 1 st Instrumentväska

 

PowerQuality PQ paket
EVSense       Smartphone (SIM-kort ingår ej) 

 

PQ-Phone EVPhone
PQ-Phone excelgraf
PQ-Phone dataexport to Excel