EHB Enköping sparar minst 76.000 kr/år

250kVA till vänster

EHB Enköping har valt EnergiVaktarnas besparingsmodel i sitt äldreboende Ljunggården. Servicehuset består av tre st höghus med med restaurang och Café. Energibesparings boxen som behövdes för att täcka energibehovet blev på 250 kVA. Servisen matades av dubbla 200A matningar.

Elförbrukningen per år har legat på ca 850.000 kWh. Med minst 9% besparing blir besparingen minst  76.000 kWh/år. 1 kWh kostar ca 1 kr. Hela investeringen är betald på under 4 år.

 

Förutom besparingen i kWh som går att mäta, kommer extra besparing från längre livslängd på elapparater och belysning som i sin tur för med sig lägre underhåll och sevicekostnader.

Förberedelser innan brytning tog ca 5 timmar. Själva brytningen för att koppla in Energibesparings boxen startade på natten kl 00:00. Strömmen bröts och 90 minuter senare var det klart och strömmen slogs på igen. Videon visar när strömmen bröts.         Youtube