EHB Enköping sparar kWh i två st. äldreboenden

250kVA Spänningsoptimering till vänster

EHB Enköping har valt EnergiVaktarnas besparingsmodel i sitt äldreboende Ljunggården och Kryddgården.

Elförbrukningen på Ljunggården har legat på ca 850.000 kWh. Med en spänningsoptimering visar besparingen ca 9%/kWh

Förutom besparingen i kWh som går att mäta, kommer extra besparing från längre livslängd på elapparater och belysning som i sin tur för med sig lägre underhåll och sevicekostnader.


Bild: Ljunggården EHB Enköping
Videon visar när strömmen bröts på Ljunggården.         Youtube