Övertonsfilter skyddar utrustning i 6 fastigheter

Brf i Saltsjöbaden upplevde stora problem med att motorer och elutrustning som behövde bytas ut inom allt för kort tid med höga service och underhållskostnader som följd.

Bergvärmepump
Bild: Bergvärmepump

Vi blev kontaktade och startade med en el kvalitetsmätning. Föreningen omfattas av 6 st fastigheter som mättes upp. Höga halter av övertoner kunde mätas, samt en “onödigt” hög nominell spänning.

Aktiva övertonsfilter har nu som 1:a åtgärd installerats i varje hus som sänker övertonshalten (THD%) från ca 30% ner till 4.5%.

Bilderna visar övertoner före och efter filtering
Bild 2 visar sinus utan störningar

Oss Harmonic OFF

Oss Harmonic ON