Övertonsfilter – Harmonics

Övertoner i våra elsystem blir allt mer förekommande med installation av nya elprodukter/laster. Övertonerna uppkommer i form av andra frekvenser än vår grundfrekvens som är 50Hz. Allt om inte är 50Hz kallas för övertoner. Övertoner graders i nummer ordning från grundfrekvensen 50Hz. Nr H1 (50 Hz), H2 (100 Hz), H3 (150 Hz), H4(200 Hz), H5 (250Hz), H6 300 Hz)H7 (350Hz) osv.

Övertoner finns både som Spänning (Volt)  och Ström (Amper).

De övertons Nr som är skadliga för anslutna laster är dom udda strömövertonerna H3, H5, H7, osv. Övertoner mäts i THD% jämfört med grundtonen 50Hz (Fundamental), eller direkt i Ampere.
Mätningen görs med el kvalitetsinstrument på en eller 3 faser.


Bild: Här visas Nr 1, 3, 5, 7, 9,…17 som staplar i % /fas

Bild: Aktivt filter ON – övertoner tas bort

Efter mätning kan åtgärder sättas in i form av fasta filter på specifika frekvenser eller aktiva filter som korrigerar bort övertonerna i realtid.

Bild: Ex på ett aktivt övertonsfilter 50A:

DATABLAD: Aktivt övertonsfilter – Active harmonic filter