Primula – Hyresfastighet sparar 11.01%/kWh

Primulas hyresfastighet på Sandhamnsgatan i Stockholm har sedan 2015 haft en Energibesparings box installerad.  Läs mer om energivinsterna i rapporten. Under jan-april 2017 ligger Energibesparingen på 11%. Med ca 100.000 kWh / år blir det en besparing i pengar på ca 11.000 kr

Rapport : Case_Sandhamnsgatan