EnergiVaktarna

MÄTER

Allt börjar med att mäta upp aktuell status i Fastigheten / Företaget.

Med dagens moderna elprodukter och snabba förändringar i fastigheten som ändrade behov eller in och utflyttningar med nya laster som kopplas in, ur och flyttas runt i elservisen. Alla ändringar påverkar el kvalitén i fastigheten. Dålig elkvalité förkortar livslängden på elapparater och armaturer samt ökar  elkostnaderna genom ineffektiv energiförbrukning.

 

Mätning i service Fluke
Mätning i servis, två centraler

 

ANALYSERAR

Efter mätning analyseras data. Mätdata samlas in när anläggningen går med högsta och lägsta effekt. Mätningen pågår oftast under några dagar eller en vecka. Data redovisar hur elförbrukningen fördelar sig under dygnets timmar. Data om spänning, ström, obalans, övertoner m.m. beskriver vilka energiförluster som finns och som kan åtgärdas.

Harmonics Fluke

Exempel på mätrapport:
EHB_Kryddgården mätrapport

 

 

 

ÅTGÄRDAR

Utifrån mätning och analys skapas en mätrapport som redovisar ev. energiförluster och möjlighet till besparing i form av installation av olika produkter. Åtgärderna kan t.ex. var Aktiva eller passiva övertonsfilter, spänningsoptimering eller effektfaktor kompensering.

Du som användare kommer med våra åtgärder, återställa elkvalitén, spara kWh och sänka dina service och underhållskostnader. Bra för plånboken och miljön

Aktivt övertonsfilter
Aktivt övertonsfilter 50A

 

Sluta slösa kWh – sänk dina underhållskostnader

Hur mycket har du chans att spara?

Ex. på några av våra kunder som har fått ordning på elkvalitén och sparar kWh och miljön

BILDGALLERI – KLICKA HÄR NEDAN

Övertoner – Elkvalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV folder övertonsfilter

Datablad övertonsfilter

 

 

Solpaket Kommersiella Fastigheter / Villa

 

60kWp 140 paneler

 

GroWatt PhoneApp
Månadsdata SolApp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. på installation av 140 paneler / 60kWp med GroWatt inverters och SolApp i SmartPhone

Elverk – Bensin / solcell