Brancher där elkvalitén kan åtgärdas

               

EnergiVaktarna hjälper dig och din verksamhet att återställa elkvalitén och spara elenergi och förlänga livslängden på elapparater. vi är aktiva inom flera branscher, Livsmedelsbutiker, Restauranger, Bensinstationer och Hotell
Efter mätning och analys lämnar vi ett åtgärdsförslag som anpassas till din elprofil. Det kan t.ex vara att filtrera bort övertoner och eller stabilisera för stora spänningsvariationer.

Extra bonus vid installation av våra produkter vid en nominell spänning på 230V:

  • Förlängd livslängd på dina elapparater >30%
  • Lägre service och underhållskostnader >30%
  • Sparade kWh = Sparad miljö med lägre CO2 påverkan