VO (Volt Optimering) Faktaruta

(VO)  / Volt Optimering -Spänningsoptimering

Spänningsoptimering är inget nytt – det har funnits i över 20 år. Tekniken bygger på att spänningen i våra uttag nu är 230 Volt och inte som tidigare 220V. Alla elprodukter måste fungera enligt spec mellan 207-246V.

EFFEKTIV/RÄTT/REGLERAD -SPÄNNING = VINN VINN VINN

Spänningen (230V) är högre än den behöver vara. Detta för att elbolagens leverans skall hålla hela vägen ut till användarna som bor längst bort från transformatorstationen.
Enligt CE/EU-direktiven skall elbolagen leverera 230 Volt +-10% och alla apparater som säljs inom EU måste fungera inom det området.
Under 24 timmar kan spänningen hos vissa användare  pendla så mycket som 15 Volt. Denna variation stressar elapparater, motorer och lampor. Om spänningen däremot skulle vara stabil och inte pendla, kommer det bidra till att förlänga livslängden och minska service och underhålls kostnader på elförbrukarna.

Enligt ohms lag  kommer en lägre spänning leda till ett lägre effektuttag och därmed lägre förbrukning i kWh. P (effekten) = U2/R.
Om lasten (R) är den samma och spänningen ändars kommer effekten att ändras. I nedanstående exempel ändras spänningen från 242V till 220V
Nominell spänning 242×242 jämfört med 220×220 kommer att sänka effektuttaget.
Med blandade laster (elapparater) i våra elnät kommer kWh ändras vid ökade eller sänkt spänning.

Här har vi samlat ett urval av dokument som beskriver hur Volt Optimering fungerar och vilka fördelar det för med sig för våra elkostnader och vår miljö.

VOICE-Buyers-Guide-v1-6

VO_Guide VO Guide – definitioner

WP Voltage Optimisation VO organisation UK faktablad

EnergiVaktarna Hemsida/produkter