Övertonsfilter – bli av med dina övertoner och el relaterade problem

Harmonics Fluke

Övertoner / Störningar inom fastigheter ökar allt mer. Modern utrustning gör av med mindre energi men ökar samtidigt störningar och skapar övertoner i elanläggningen som är skadliga för känslig utrustning som t.ex. datorer, bus-styrda produkter, smarta hem, automatiskt lås, och AV-Video m.m. Ju mer smarta produkter som sätts in i huset/fastigheten – ju större andel övertoner kommer att bildas. Alla störningar som skapas på faserna från dessa produkter kommer att hamna i  Neutral ledaren (“system-Nollan”). Högre andel störningar betyder högre ström som i sin tur betyder mer värmeutveckling i elkabeln. I vissa ogynnsamma fall kan för mycket övertoner t.o.m utveckla brand.

EnergiVaktarna tar hela ansvaret från att:

  • Mäta upp elkvaliteten
  • Analysera mätdata och identifiera energiförluster i elmatningen
  • Föreslå åtgärder för att återställa elkvaliteten.
  • Förlänga livslängden på dina anslutna elapparater/armaturer.

Besparingen och återbetalningen av våra insatser är mer än dubbelt så lönsamma som en solpanels installation. Har du redan solpaneler kan vi öka effektiviteten på dessa med 10%,

Övertonsfilter 75A