Elkvalitetsmätning inom läkemedelsindustrin

Exempel på el kvalitetsmätning i servisrum hos SOBI – Stockholm

Mätning i service Fluke
Mätning på två servissektioner