Motorboxen för AC motorer

Att ansluta en Energibesparings box till en motor ökar på effektiviteten och livslängden.

Med en stabil och reglerad spänning hamnar besparingen oftast i området 15-25%. Den reglerade/stabiliserade rätta spänningen ser till att värmeutvecklingen sjunker i motorn med förlängd livslängd och högre effektivitet som följd.

Energibesparings boxarna lämpar sig bäst för AC motorer som är i drift under långa tider med fast hastighet. Ex. rullband, rulltrappor fläktar etc. Finns i flera storlekar.

Datablad:

SinuMEC_Flyer_DnA